Share

Press Releases

Syri as a centre of research excellence

30.05.2022
Konsorcium tří vědeckých institucí tvoří nový Národní institut pro výzkum socioekonomických dopadů nemocí a systémových rizik (SYRI). Jeho cílem je poučit se z bezprecedentní situace nastalé v souvislosti s šířením onemocnění COVID-19 a vytvořit nástroje reakce na podobné systémové hrozby do budoucna. Smlouvy o vytvoření konsorcia, které povede Masarykova univerzita byly podepsány 30. května. SYRI je financována z programu EXCELES neboli Programu podpory excelentního výzkumu v prioritních oblastech veřejného zájmu ve zdravotnictví, spadajícího pod Národní plán obnovy částkou více než 560 milionů korun.

„Pro Masarykovu univerzitu je to obrovská čest a potvrzení toho, že na naší půdě působí špičkoví vědci, jenž se podílejí na excelentních výzkumech, které mají využitelnost ve všech oblastech lidského života. Je to zároveň závazek a velká zodpovědnost podílet se na formování budoucnosti naší společnosti,“ zhodnotil rektor Masarykovy univerzity Martin Bareš výsledky téměř dva roky trvajících úvah a jednání s potenciálními partnerskými špičkovými výzkumnými pracovišti jak z řad vysokých škol, tak ústavů Akademie věd ČR.

Vědeckou ředitelkou SYRI se stala Klára Šeďová z Filozofické fakulty. Cílem SYRI je vytváření nového vědění, které bude mít jednak excelentní vědeckou úroveň a jednak bude prakticky využitelné v oblasti fungování veřejné správy a její komunikace s veřejností, zejména v otázkách zdraví, zdravotní péče či životního stylu. Jako takový bude SYRI aktivně a pozitivně ovlivňovat hospodářskou politiku státu, trh práce či přispívat k řešení nárůstu chudoby.

 „Covid nám ukázal, že nenadálé události typu pandemií kladou závažné nároky na společenské obranné mechanismy a vyžadují efektivní reakce ze strany veřejných politik. Ke zvládání nestačí medicínský výzkum. Je třeba, aby se zapojili sociální vědci a přispěli svou expertízou např. při rozhodování, jak věrohodně šířit informace o zdravotních rizicích a ochraně před nimi, jak zajistit kvalitu vzdělávání při nuceném uzavření škol či jak zabránit tomu, aby se různé skupiny obyvatel propadly do chudoby. SYRI tvoří devět vzájemně provázaných vědních okruhů, z nichž tři budou přímo řídit výzkumníci z Masarykovy univerzity a v dalších budou zastoupeni,“ přiblížila Klára Šeďová.


Na snímku při podpisu smluv zleva vědecká ředitelka SYRI Klára Šeďová, rektor MUNI Martin Bareš a finanční ředitelka SYRI Pavla Seilerová.

Foto: Martin Indruch